Листи Прокурорів Київської судової палати та Київського окружного суду Міністерству юстиції УД про теракт на станції Київ-пасажирський. 6 серпня 1918 р.

Листи Прокурорів Київської судової палати та Київського окружного суду Міністерству юстиції УД про теракт на станції Київ-пасажирський. 6 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 725. Арк. 1

Leave a Comment