Дипломатичний паспорт урядовця посольства Української Держави в Оттоманській імперії Івана Чикаленка. 10 червня 1918 р.

Дипломатичний паспорт урядовця посольства Української Держави в Оттоманській імперії Івана Чикаленка. 10 червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 139 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту