Лист члена Директорії УНР А. Макаренка Голові Директорії УНР С. Петлюрі про свою діяльність, відсутність повноважень розпоряджатися державним майном за кордоном, міжнародне положення УНР та діяльність українських місій тощо. 17 лютого 1920 р.

Лист члена Директорії УНР А. Макаренка Голові Директорії УНР С. Петлюрі про свою діяльність, відсутність повноважень розпоряджатися державним майном за кордоном, міжнародне положення УНР та діяльність українських місій тощо. 17 лютого 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 7. Арк. 92

Leave a Comment

Перейти до вмісту