Повідомлення про урочисте відкриття Українського вільного університету в Празі. 23 жовтня 1921 р.

Повідомлення про урочисте відкриття Українського вільного університету в Празі. 23 жовтня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3859. Оп. 1. Спр. 141. Арк. 41

Leave a Comment

Перейти до вмісту