Склад Управи і Ревізійної комісії Української студентської громади ім. Г. Сковороди в м. Празі. 1 січня 1924 р.

Склад Управи і Ревізійної комісії Української студентської громади ім. Г. Сковороди в м. Празі. 1 січня 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 4410. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 105

Leave a Comment

Перейти до вмісту