Указ Президента України Л. Кравчука № 357/92 «Про Раду національної безпеки України». 1 липня 1992 р.

Указ Президента України Л. Кравчука № 357/92 «Про Раду національної безпеки України». 1 липня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 44. Арк. 114

Leave a Comment

Перейти до вмісту