Указ Президента України № 155/96 “Про присудження Державних премій України імені Т. Шевченка 1996 року”. 29 лютого 1996 р.

Указ Президента України № 155/96 “Про присудження Державних премій України імені Т. Шевченка 1996 року”. 29 лютого 1996 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 2. Спр. 624. Арк. 56

Leave a Comment