Олена Пчілка. Покута. 1908 р.

Олена Пчілка. Покута. 1908 р.

ЦДАВО України, ф. 4461, оп. 1, спр. 10, арк. 77

Leave a Comment