Лист Київської губерніальної народної управи до Міністерства народного здоров’я Української Держави про створення Губерніальної санітарно-епідемічної ради та проведення 1-го засідання ради для розгляду питань щодо боротьби з епідеміями холери, іспанського грипу та венеричними захворюваннями. 6 жовтня 1918 р.

Лист Київської губерніальної народної управи до Міністерства народного здоров'я Української Держави про створення Губерніальної санітарно-епідемічної ради та проведення 1-го засідання ради для розгляду питань щодо боротьби з епідеміями холери, іспанського грипу та венеричними захворюваннями. 6 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 57. Арк. 97

Leave a Comment