Постанова Кабінету Міністрів України № 146 «Про створення Державної адміністрації авіаційного транспорту України». 25 березня 1992 року.

Постанова Кабінету Міністрів України № 146 «Про створення Державної адміністрації авіаційного транспорту України». 25 березня 1992 року.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 2619. Арк. 61

Leave a Comment

Перейти до вмісту