Повернення на Батьківщину. 14 серпня 1945 р.

Повернення на Батьківщину. 14 серпня 1945 р.

ЦДАВО України, Ф. 4620. Оп. 2. Спр. 42. Арк. 12

Leave a Comment

Перейти до вмісту