Програма з фортифікації для Спільної юнацької школи. [1921-1922 рр.]

Програма з фортифікації для Спільної юнацької школи. [1921-1922 рр.]

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 240. Арк. 135

Leave a Comment

Перейти до вмісту