Перелік концертів та виступів Національного хору співробітників Центральних державних установ УНР із зазначенням виконаних музичних творів, виконавців, прибутку. 1921 р.

Перелік концертів та виступів Національного хору співробітників Центральних державних установ УНР із зазначенням виконаних музичних творів, виконавців, прибутку. 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3644. Оп. 1. Спр. 24. Арк. 19

Leave a Comment

Перейти до вмісту