Інформаційні повідомлення з обіжника Українського телеграфного агентства. 2-28 червня 1918 р.

Інформаційні повідомлення з обіжника Українського телеграфного агентства. 2-28 червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 300. Арк. 27

Leave a Comment

Перейти до вмісту