Лист Голови правління Спілки українських військових інвалідів на еміграції в Польщі Олександра Загродського Комітету для вшанування пам’яті С. В. Петлюри в Подєбрадах про надсилання кліше з портретом Симона Петлюри. 9 листопада 1926 р.

Лист Голови правління Спілки українських військових інвалідів на еміграції в Польщі Олександра Загродського Комітету для вшанування пам’яті С. В. Петлюри в Подєбрадах про надсилання кліше з портретом Симона Петлюри. 9 листопада 1926 р.

ЦДАВО України. Ф. 4011. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 20

Leave a Comment