Фінансовий звіт скарбника Комітету допомоги голодуючим в Україні у м. Берліні І. Мірного. 8 березня 1924 р.

Фінансовий звіт скарбника Комітету допомоги голодуючим в Україні у м. Берліні І. Мірного. 8 березня 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 4427. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту