Купон облігації позички «Свобода», випущений Тимчасовим урядом Росії. 1917 р.

Купон облігації позички «Свобода», випущений Тимчасовим урядом Росії. 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 358. Арк. 6зв. Російська мова

Leave a Comment

Перейти до вмісту