Звернення Верховної Ради України з нагоди Міжнародного дня інвалідів. 3 грудня 1998 р.

Звернення Верховної Ради України з нагоди Міжнародного дня інвалідів. 3 грудня 1998 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5772. Арк. 57

Leave a Comment

Перейти до вмісту