З журналу засідань Кабінету Народних Міністрів про необхідність скорочення кількості урядовців у міністерствах “до мінімуму” та запровадження спеціальної реєстрації тих урядовців, що залишилися на праці. 23 травня 1919 р.

З журналу засідань Кабінету Народних Міністрів про необхідність скорочення кількості урядовців у міністерствах “до мінімуму” та запровадження спеціальної реєстрації тих урядовців, що залишилися на праці. 23 травня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 138 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту