Лист Товариша Міністра народної освіти УНР П. Холодного Голові Ради Народних Міністрів УНР з проханням посприяти у звільненні шкільних будівель в Кам’янці від розміщених у них військових та цивільних інституцій. 22 вересня 1919 р.

Лист Товариша Міністра народної освіти УНР П. Холодного Голові Ради Народних Міністрів УНР з проханням посприяти у звільненні шкільних будівель в Кам’янці від розміщених у них військових та цивільних інституцій. 22 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 71зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту