Резолюція загальних зборів Української громади Севастопольської Військової авіаційної школи відносно заяви мотористів. 19 жовтня 1917 р.

Резолюція загальних зборів Української громади Севастопольської Військової авіаційної школи відносно заяви мотористів. 19 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 32

Leave a Comment

Перейти до вмісту