Рахунок магазину стильних меблів «Ф. Яниславського і б. Котовича» для УЦР за столики та стільці. 18 квітня 1918 р.

Рахунок магазину стильних меблів «Ф. Яниславського і б. Котовича» для УЦР за столики та стільці. 18 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 73. Арк. 40

Leave a Comment

Перейти до вмісту