Текст перекладу французькою мовою Резолюції З’їзду Народів, зібраного в Києві за ініціативою УЦР, підготовлений Народним міністерством закордонних справ УНР для публікації закордоном. 8-15 вересня 1917 р.

Текст перекладу французькою мовою Резолюції З'їзду Народів, зібраного в Києві за ініціативою УЦР, підготовлений Народним міністерством закордонних справ УНР для публікації закордоном. 8-15 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр.119, арк. 111

Leave a Comment

Перейти до вмісту