Постанова організаційного зібрання українців-федералістів у Ростові над Доном. 4 березня 1917 р.

Постанова організаційного зібрання українців-федералістів у Ростові над Доном. 4 березня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 3011. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту