Фотокартка могили стрільця [УГА] В. Янчія, який помер 19 січня 1921 р. у військовій лікарні і похований на кладовищі Св. Вацлава в Пільзні. Без дати.

Фотокартка могили стрільця [УГА] В. Янчія, який помер 19 січня 1921 р. у військовій лікарні і похований на кладовищі Св. Вацлава в Пільзні. Без дати.

ЦДАВО України. Ф. 3521. Оп. 2. Спр. 143. Арк. 47

Leave a Comment

Перейти до вмісту