Нота-протест Української дипломатичної місії в Речі Посполитій Польській Польському уряду проти ведення мирних переговорів Радою народних комісарів Російської республіки від імені України. 17 лютого 1920 р.

Нота-протест Української дипломатичної місії в Речі Посполитій Польській Польському уряду проти ведення мирних переговорів Радою народних комісарів Російської республіки від імені України. 17 лютого 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3581. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 10

Leave a Comment

Перейти до вмісту