Дипломатичний паспорт Петра Адамовича. 11 січня 1919 р.

Дипломатичний паспорт Петра Адамовича. 11 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 61. Арк. 10

Leave a Comment

Перейти до вмісту