Дипломатичний паспорт дипломатичного кур’єра Романа Бжеського. 27 липня 1918 р.

Дипломатичний паспорт дипломатичного кур’єра Романа Бжеського. 27 липня 1918 р.

ЦДАВО україни. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 61. Арк. 27

Leave a Comment

Перейти до вмісту