Вітальний лист членів Київської губернської народної управи С. Петлюрі та Ф. Швецю. 17 грудня 1918 р.

Вітальний лист членів Київської губернської народної управи С. Петлюрі та Ф. Швецю. 17 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4002. Оп. 1. Спр. 26. Арк. 17

Leave a Comment

Перейти до вмісту