Лист Президента УНР М. Плав’юка Президенту США Дж. Бушу з проханням підняти питання про незалежність України у спілкуванні з М. Горбачовим та заохотити його пришвидшити темп реформ, потрібних для реалізації права народів на самовизначення. 8 травня 1990 р.

Лист Президента УНР М. Плав'юка Президенту США Дж. Бушу з проханням підняти питання про незалежність України у спілкуванні з М. Горбачовим та заохотити його пришвидшити темп реформ, потрібних для реалізації права народів на самовизначення. 8 травня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1912. Арк. 75зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту