Лист правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” до Керівників Ромських організацій України. 13 грудня 1999 р.

Лист правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” до Керівників Ромських організацій України. 13 грудня 1999 р.

ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 27. Арк. 251

Leave a Comment

Перейти до вмісту