31-ЦДАВО України, ф.1115, оп.1, спр.1, арк.186зв.

31-ЦДАВО України, ф.1115, оп.1, спр.1, арк.186зв.

Тимчасовий Земельний закон УНР, 18 січня 1918 р.
ЦДАВО України, ф.1115, оп.1, спр.1, арк.185-187

Leave a Comment