Групова фотографія аматорського гуртка в Подєбрадах, на якій у другому ряду в центрі – Олена Шовгенова (Теліга), за нею — Михайло Теліга

Групова фотографія аматорського гуртка в Подєбрадах, на якій у другому ряду в центрі - Олена Шовгенова (Теліга), за нею — Михайло Теліга

ЦДАВО України, Ф.3571, оп.1, спр.99, арк.3.

Leave a Comment