Фото з трофейного фотоальбому.

Фото з трофейного фотоальбому.

ЦДАВО України. Ф. 3676. Оп. 4. Спр. 104. Арк. 69

Leave a Comment

Перейти до вмісту