Рапорт слухача Спільної юнацької школи в м. Каліші Ф. Швеця 3-му Генерал-квартирмейстеру Генерального штабу УНР зі скаргою на начальника школи, який заборонив йому вихід із табору на необмежений час. 3 березня 1922 р.

Рапорт слухача Спільної юнацької школи в м. Каліші Ф. Швеця 3-му Генерал-квартирмейстеру Генерального штабу УНР зі скаргою на начальника школи, який заборонив йому вихід із табору на необмежений час. 3 березня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 303. Арк. 27

Leave a Comment