Протокол засідання Житомирської міської думи про додатковий випуск бонів на суму 5 млн карбованців. 8 травня 1918 р.

Протокол засідання Житомирської міської думи про додатковий випуск бонів на суму 5 млн карбованців. 8 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 30. Арк. 110. Російська мова

Leave a Comment