Лист Громади студентів Української господарської академії в ЧСР Ректорату Академії з вітанням лекторського складу з нагоди Академічного Дня. 15 травня 1931 р.

Лист Громади студентів Української господарської академії в ЧСР Ректорату Академії з вітанням лекторського складу з нагоди Академічного Дня. 15 травня 1931 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 73. Арк. 62

Leave a Comment

Перейти до вмісту