Печатка Комітету допомоги голодуючим в Україні у м. Берліні. 1924 р.

Печатка Комітету допомоги голодуючим в Україні у м. Берліні. 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 4427. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 5зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту