Закон України № 2004-ХІІ «Про обернення майна Компартії України та КПРС на державну власність», підписаний Президентом України Л. М. Кравчуком. 22 грудня 1991 р.

Закон України № 2004-ХІІ «Про обернення майна Компартії України та КПРС на державну власність», підписаний Президентом України Л. М. Кравчуком. 22 грудня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4637. Арк. 121

Leave a Comment

Перейти до вмісту