32-1-22-3535-030.jpg

Перелік Міжнародних угод в галузі охорони навколишнього середовища, стороною яких є Україна. 18 липня 1994 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3535. Арк. 22 — 31.

Leave a Comment

Перейти до вмісту