Лист селянина М. М. Тавлуя з села Крехаїв Остерського району до Г. І. Петровського про смертність селян від голоду та тифу. 27 травня 1932 р.

Лист селянина М. М. Тавлуя з села Крехаїв Остерського району до Г. І. Петровського про смертність селян від голоду та тифу. 27 травня 1932 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 8. Спр. 108. Арк. 43. Оригінал. Рукопис. Українською мовою.

Leave a Comment

Перейти до вмісту