З журналу засідання Ради Народних Міністрів про врегулювання кадрових питань та питань оплати праці Міністерства шляхів, зокрема виплати службовцям платні та добових за період перебування під більшовицькою владою. 5 червня 1919 р.

З журналу засідання Ради Народних Міністрів про врегулювання кадрових питань та питань оплати праці Міністерства шляхів, зокрема виплати службовцям платні та добових за період перебування під більшовицькою владою. 5 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 142

Leave a Comment

Перейти до вмісту