Про асигнування в розпорядження Міністра ісповідань УНР І. Огієнка 10000 польських марок на улаштування Богослужіння в мм. Тарнові та Ченстохові. З журналу засідань Ради Народних Міністрів УНР. 8 грудня 1920 р.

Про асигнування в розпорядження Міністра ісповідань УНР І. Огієнка 10000 польських марок на улаштування Богослужіння в мм. Тарнові та Ченстохові. З журналу засідань Ради Народних Міністрів УНР. 8 грудня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 9. Арк. 83зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту