Звіт Військової команди Буковинських Стрільців про події на кордоні Галичини та Буковини. 9 травня 1919 р.

Звіт Військової команди Буковинських Стрільців про події на кордоні Галичини та Буковини. 9 травня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 205зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту