Лист Вінницької повітової народної управи Міністерству народного здоров’я і опікування УНР з відповідями про стан шкільництва. 17 жовтня 1919 р.

Лист Вінницької повітової народної управи Міністерству народного здоров’я і опікування УНР з відповідями про стан шкільництва. 17 жовтня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1604. Оп. 1. Спр. 51. Арк. 90

Leave a Comment

Перейти до вмісту