Повідомлення з Канцелярії харківського губернатора харківському інспектору у справах друку про дозвіл М. Пильчикову і М. Міхновському видавати в Харкові періодичне видання українською мовою “Початок” (програма видання додається). 13 листопада 1907 р.

Повідомлення з Канцелярії харківського губернатора харківському інспектору у справах друку про дозвіл М. Пильчикову і М. Міхновському видавати в Харкові періодичне видання українською мовою “Початок” (програма видання додається). 13 листопада 1907 р.

ЦДІАК України. Ф. 1680. Оп. 1. Спр. 131. Арк. 1 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту