Положення про Державні премії України імені Тараса Шевченка, затверджене Указом Президента України від 29 листопада 1993 року № 1146/96. 29 листопада 1996 р.

Положення про Державні премії України імені Тараса Шевченка, затверджене Указом Президента України від 29 листопада 1993 року № 1146/96. 29 листопада 1996 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 2. Спр. 672. Арк. 224

Leave a Comment