Нота-протест Української дипломатичної місії в Речі Посполитій Польській Польському уряду проти ведення мирних переговорів Радою народних комісарів Російської республіки від імені України. 17 лютого 1920 р.

Нота-протест Української дипломатичної місії в Речі Посполитій Польській Польському уряду проти ведення мирних переговорів Радою народних комісарів Російської республіки від імені України. 17 лютого 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3581. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 9 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту