Лист-уповноваження Голови Ради Міністрів Кримського краєвого уряду С. Сулькевича Гетьману П. Скоропадському про направлення до Києва делегації на переговори щодо урегулювання економічних і фінансових питань та умови політичного з’єднання Криму з Україною. 26 вересня 1918 р.

Лист-уповноваження Голови Ради Міністрів Кримського краєвого уряду С. Сулькевича Гетьману П. Скоропадському про направлення до Києва делегації на переговори щодо урегулювання економічних і фінансових питань та умови політичного з'єднання Криму з Україною. 26 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 703. Арк. 1

Leave a Comment