Листівка із зображенням середмістя Праги.

Листівка із зображенням середмістя Праги.

ЦДАВО України. Ф. 4002.Оп. 1. Спр. 41. Арк. 10

Leave a Comment

Перейти до вмісту